سه‌شنبه 8 فروردين 1402

 

 


رئیس شورا

علی مرادخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبیر شورا
اصغر امیرنیا

 

 

 

 

 

 

 

عضو شورا
ایرج اسکندری

 

عضو شورا
غلامحسین امیرخانی

 

عضو شورا
فریده تطهیری مقدم

 

 

 

 

 








عضو شورا
هدی حدادی

 

عضو شورا
کامبیز درم بخش

 

عضو شورا
محمد علی رجبی

 

 

 

 

 

عضو شورا
مسعود زنده روح کرمانی

 








عضو شورا
مهدی سیف جمالی

 

عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده

 

 

 

 

 

عضو شورا
اسماعیل عباسی

 

عضو شورا
بهرام کلهرنیا

 

عضو شورا
ایرج محمدی

 

 

 

 

 

 

 

عضو شورا

سیدعباس میرهاشمی