سه‌شنبه 8 فروردين 1402

سید عباس میرهاشمی

دبیرکل


عبدالرحیم سیاهکارزاده

دبیر اجراییمسعود زنده روح کرمانی

دبیر هنریدبیران بخش بین الملل
کاظم طلایی

دبیر بخش تصویرسازیبهمن عبدی

دبیر بخش کاریکاتور

حسن غفاری

دبیر بخش عکسمسعود نجابتی

دبیر بخش پوستردبیران بخش ملی


             

مرتضی اسدی

دبیر بخش نقاشیپرویز حاصلی

دبیر بخش نگارگری

پریسا خضابی

دبیر بخش مجسمه سازیعلی اشرف صندوق آبادی

دبیر بخش خوشنویسی


مهران هوشیار

دبیر بخش سرامیک هنری
دبیران بخش مکمل
علیرضا قاسم خان
دبیر بخش فیلمدبیر بخش مقالات علمی